Felhasználó név Jelszó

Elfelejtettem a jelszót

REGISZTRÁCIÓ

 Emlékezz rám

 A QUINTESS TUDÁSKÖZPONT TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ TESTÜLETE

dr. Karádi IstvánA Quintess Tudásközpont elnöke, belgyógyász szakorvos, a Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinikájának tanszékvezető professzora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Kutatási területe elsősorban a diabetológia és a lipidológia. Kandidátusi értekezését "Az Lp(a) lipoprotein immunkémiai vizsgálata és szérum koncentrációja secunder hyperlipoproteinaemiához vezető kórképekben" címmel írta. 2000-ben védte meg értekezését az MTA Doktora cím elnyerése céljából "Thrombogén és endothelkárosító tényezők szerepe atherosclerosisban" címmel. Több magyar és nemzetközi társaság tagja és vezetőségi tagja. 2002 óta Magyar Atherosclerosis Társaság alelnöke.  1998-ban a Magyar Belgyógyász Társaság főtitkárának választották meg. 2010 óta választott MTA elnökségi tag. 1998 óta a Magyar Belorvosi Archivum szerkesztőbizottsági tagjaként tevékenykedik. 2001. márciusában részt vett a Családorvosi Fórum havilap (2007 óta „A magyar családorvosok lapja”) megalapításában és azóta is mint főszerkesztő tevékenykedik.  Tanszékvezetőként általános orvostanhallgatóknak tart tantermi előadásokat, illetve háziorvosoknak és szakorvosoknak továbbképző előadásokat. Nemzetközi konferenciákon angol, illetve német nyelvű előadásokkal szerepel, több alkalommal meghívott előadóként. Oktatási munkájáért 1985-ben Miniszteri Dicséretben részesült, 1999-ben Batthyány -Strattmann László díjat, 2001-ben a Magyart Tudományos Akadémia Pro Scientia Hungarica díját nyerte el. Tudományos közleményeinek száma 200 feletti, ezek jelentős része angol nyelvű.  Mintegy 8 könyvrészlete jelent meg, ebből 2 kétszerzős: munkatársával együtt közösen megírt monográfia a lipoproteinek tárgyköréből.

 

dr. Bagdy Emőke

Klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervizor. A Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Tanszékének alapítója, emeritus professzor. Több egyetemi pszichológia-szakirány alapítása és szervezése fűződik nevéhez. Tudományos munkásságának középpontjában a klinikai és mentálhigiéniai pszichológia áll, személyiségfejlesztés, a relaxációs módszerek és az egészségmegőrzés, párkapcsolati dinamika, a hivatásszemélyiség fejlesztése, stresszkezelő módszerek hatékonysága. Képző terapeutája a meditációs, imaginációs és a dream-terápiáknak. Nevéhez jelentős számú tudományos publikáció, könyv, tankönyv, több száz hazai és külföldi szakmai fórumon elhangzott előadás fűződik. A párkapcsolatok, pszichofitness, egészségpszichológia, boldogság és nevetés témájában írt könyvei, cikkei, elhangzott előadásai a tudományos körökön kívül is ismertté tették a nevét, munkáival jelentős szerepet játszik a mindennapi pszichológiai kultúra fejlesztésében.
Pályája során több állami, tudományos és civil szervezet, tanácsadó testület munkájában vett részt, jelenleg az MTA Pszichológiai Bizottság és a Szakképzési Munkabizottság tagja, a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagja, a "Klinikai Pszichológiáért" Alapítványnak és a Klinikai Pszichológiáért díjnak alapítója.

 

dr. Dank Magdolna

Onkológus, egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Onkológiai Osztályának vezetője.
Általános orvosi diplomáját 1986-ban, summa cum laude minősítéssel szerezte meg, Budapesten. Szakvizsgái: belgyógyászat, klinikai onkológia, klinikai farmakológia. Posztgraduális végzettsége: mentálhigiénikus, egészségügyi szakmenedzser, jogi szakokleveles orvos. 1993 óta a Semmelweis Egyetem Radiológiai Klinikájának onkológiai osztályát vezeti, kezdetben mint egyetemi tanársegéd, majd egyetemi adjunktus, és 2003. óta egyetemi docensként. PhD értekezése az emlőrák prediktív és prognosztikus faktorairól szólt, habilitációjának témája a gyomorrák volt. Részt vesz a graduális és posztgraduális oktatásban egyaránt, klinikai onkológiából szakvizsgáztat, szakorvosképzésben mentor és tutor, a SE Doktori Iskola Patológiai témakörben altémavezetője. Több tudományos társaság tagja, illetve vezetőségi tagja. Szakmai és civil folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja. Többszáz előadást tartott, kézikönyv szerkesztője, tankönyvek fejezetének írója, szakmai cikkek szerzője. A Klinikai Onkológia országos szakfelügyelő főorvosa.

 

dr. Fekete GyörgyA Quintess Tudásközpont igazgatója, egyetemi tanár, csecsemő- és gyermekgyógyász, klinikai genetikus, klinikai farmakológus szakorvos, az MTA doktora. 2009 júliusáig, 15 éven át a Semmelweis Egyetem II. sz. Tűzoltó utcai Gyermekklinikájának tanszékvezető igazgatója volt. Fő kutatási területe az öröklődő anyagcsere betegségek genetikai diagnosztikája, korai kimutatása, kezelése és megelőzése. A II. sz. Gyermekklinika cytogenetikai (kromoszóma vizsgálatokat végző) és molekuláris genetikai laboratóriumának, valamint genetikai tanácsadó szakrendelésének vezetője. Meghívott tudományos kutatóként Németországban, valamint az Egyesült Államokban az Indiana Egyetem Orvosi Genetikai Intézetében, Indianapolisban dolgozott. Több gyermekgyógyászati és genetikai szakkönyv és nagyszámú orvosi közlemény szerzője. A Magyar Gyermekorvosok Társaságának korábbi elnöke, a Magyar Humángenetikai Társaság korábbi főtitkára. A londoni Royal College of Physicians és a European Society of Paediatric Research választott tagja. Négy évtizedes egyetemi oktatói munkája mellett a klinikai szakorvosképzésben és a génszintű, molekuláris genetikai kutatásokat folytató PhD hallgatók irányításában vesz részt. Tevékenységét több magas kitüntetéssel ismerték el.

 

dr. Kiss Róbert GáborBelgyógyász, angiológus és kardiológus szakorvos. A Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszékének címzetes egyetemi docense, a HM Állami Egészségügyi Központ Kardiológiai Osztályának vezetője. A Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke. Európai Kardiológus Diploma-díjat kapott. 1992-ben a Leuveni Katolikus Egyetem Molekuláris és Vaszkuláris Biológiai Központjának kutatásába kapcsolódott be, ahol a glycoprotein IIb/IIIa receptor-, és thrombocitakutatás témakörében PhD fokozatot nyert. Vendégorvosként dolgozott az Amerikai Egyesült Államok minnesotai Mayo Klinikáján, W. Bowie professzor irányítása alatt. Számos magyarországi és nemzetközi társaság és klinikai csoport tagja. Ezek között az Európai Kardiológiai Társaság thrombosis és haemostasis munkacsoportjának és az Amerikai Kardiológusok Társasága absztrakt bíráló bizottságának tagja. 2003 és 2005 között a Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság elnöki feladatát látta el.

 

Dr. Filippo Ongaro

A Quintess Tudásközpont és Egészségközpont nemzetközi orvostanácsadója, a rendszerszemléletű medicina vezető szakértője. Tanulmányait a Ferrarai Egyetem orvosi karán végezte. Meghívott előadóként dolgozott a Kölni Sportegyetemen, majd az Európai Űrügynökség orvosa lett. Az itt eltöltött évek alatt többször vendégeskedett a houstoni Johnson Űrközpontban a NASA-nál, és a híres "Csillagvárosban", a Gagarin Űrhajósképző Központban is, ahol számos európai és nemzetközi tudóssal dolgozott együtt. Dr. Ongaro jelenleg is az Európai Űrügynökség konzultánsa.  Munkássága során számtalan konferencia meghívott előadója volt űrgyógyítás, öregedésgátlás, nutrigenomika (genetikai alapú táplálkozástudomány), és endokrinológia (belső elválasztású mirigyek működésének élettanával foglalkozó tudomány) témákban.  Dr. Ongaro jelenleg az olaszországi ISMERIAN Intézet (Treviso) orvosigazgatója, és tagja az Amerikai Klinikai Endokrinológiai Szövetségnek (AACE), a Nőgyógyászati Endokrinológia Nemzetközi Társaságnak (ISGE), valamint a Quintess Egészségközpont Tudományos Testületének.  Dr. Ongaro három könyv szerzője, az olasz televízió és rádióműsorok gyakori vendége.

 

dr. Palik Éva
Belgyógyász, lipidológus, a Semmelweis Egyetem III. Belgyógyászati Klinika Diabetes szakambulanciájának munkatársa. 1993-ban végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Azóta dolgozik a III. Belgyógyászati Klinikán. Belgyógyász szagvizsgát 1999-ben, lipidológus minősítést 2003-ban szerzett. Ph.D értekezését 2009-ben védte meg. Ph. D. értekezésének címe: "Az étvágyszabályozás, zsírszöveti citokinek és génpolimorfizmusok szerepe az obesitas - inzulinrezisztencia - diabetes kapcsolatban". Tudományos közleményi mellett rendszeresen ír páciensek számára is a diabetes, metabolikus szindróma és ezek életmódi kezelésének témakörében. Az elmúlt időszakban egy on-line állapotfelmérő, kockázatbecslő és tanácsadó algoritmus fejlesztésének szakmai koordinátora.

 

Dr. Tahy Ádám

Belgyógyász, kardiológus és kardiológiai rehabilitációs szakorvos, az orvostudományok kandidátusa, a Budapesti Szent Ferenc Kórház Kardiológiai Ambulanciájának főorvosa. Korábban több hazai egészségügyi intézményben végzett különböző szinteken vezetői munkát. Meghívott kutatóként dolgozott a texasi Trinity Egyetemen. Számtalan tudományos publikáció, ill. könyv szerzője, társszerzője, lektora, hazai, ill. külföldi konferenciák rendszeres előadója szövettan, nukleáris medicina, tüdőgyógyászat, kardiológia és a kardiológiai rehabilitáció témákban. Több tudományos társaság tagja, az Európai Kardiológus Társaság választott tagja (FESC).  Másfél évtizedig tagja volt az Egészségügyi Világszervezet  (WHO) Tanácsadó Testületének is.


dr. Takács IstvánBelgyógyász szakorvos, endokrinológus, klinikai farmakológus. A Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikájának docense. A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában Ph.D. fokozatot szerzett. Tudományos doktori értekezését "A csontanyagcserére ható genetikai tényezők vizsgálatból" írta, amelyben nemzetközi vonatkozásban is jelentős megállapításokat tett. Tudományos kutatómunkájának középpontjában a molekuláris genetikai vizsgálatok állnak - különös tekintettel az osteoporosis genetikai hátterének vizsgálatára. Kutatási eredményeit, gyógyítói tapasztalatait jelentős számú publikációban tette közzé hazai és külföldi tudományos folyóiratokban. Alapműveknek számító könyvek szerzője, társszerzője, lektora.Több magyar és amerikai tudományos társaság munkájában vesz részt, a Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság vezetőségének tagja.