Felhasználó név Jelszó

Elfelejtettem a jelszót

REGISZTRÁCIÓ

 Emlékezz rám

Mentális tréning

 

A mentális tréning a stresszes életmód kulcselemeinek megismerését, tudatos feldolgozását és módosítását, újrastrukturálását tűzi ki céljául. A módszer, túlnyomórészt kognitív elemeket, tanulási, készség- és személyiségfejlesztő, ill. rövid relaxációs technikákat alkalmaz.


Személyes stressztérkép megrajzolásával tárja fel azokat az életterületeket, ahol  a hiányos vagy hibás stresszkezelő módszerek miatt annak hatékonysága alacsony. A mentális tréning a stresszkezelés három fontos területén kíván pozitív változásokat elérni:

  • Mentális tréning, stresszkezelésA stressz okainak megváltoztatása
    Mi vált ki stresszt a kliens életében? Elkerülhetők-e ezek a stresszorok, pl.: társas támogatás igénybevételével, az életvitel újraszervezésével, a stresszhelyzetek kerülésével?
  • A gondolkodás megváltoztatása
    Amennyiben nem lehet a stresszt kikerülni, hogyan módosítható a kliens stresszorhoz való viszonya? Például pozitív kép kialakításaval, irreális elvárások újraértékelésével, az észlelés és beállítódás megváltoztatásával.
  • Védelmi stratégiák és készségek kidolgozása
    Olyan készségek kialakítása és fejlesztése, amelyek hiánya vagy elégtelen volta maga is stresszforrás, pl.: kommunikációs készség, asszertív (önérvényesítő) viselkedés, konfliktus megoldási képesség, önismeret fejlesztése, időmenedzsment tanulása, relaxációs technikák elsajátítása.

A stresszhelyzetek hatékonyabb kezelését a gondolkodás, a beállítódás módosulásától, és a készségfejlesztés eredményeképpen bekövetkező viselkedésváltozástól várhatjuk. Az új szemléletmód és a hatékonyabb stresszkezelési készségek elsajátítása a potenciális stresszhelyzetek csökkenését, a stresszhelyzetek kompetensebb kezelését eredményezi.